اصطلاحات مفید صنعت حمل و نقل
تعریف بارنامه
سندی است که حمل کننده یا نماینده وی پس از تحویل کالا صادر می نماید و بیانگر حمل کالای مورد نظر از مبدا به مقصد با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه معین صورت میگیرد.

کارکرد بارنامه (B/L)
بارنامه سندی است که توسط حمل کننده یا نماینده او امضا می شود و در آن کمیت و نوع و شرایط کالا ذکر می شود بارنامه رسید کالا است و بیانگر شرایط و مفادی است که تحت آن کالا حمل می شود. بارنامه به عنوان یک سند کلیدی در صنعت حمل و نقل چندین کاربرد دارد:
  1. نشان دهنده قرارداد حمل است (Evidence of contract of carriage)
  2. رسید کالا است (The receipt of goods)
  3. سند مالکیت کالا است (Document of title to the goods)
لذا توجه به این نکات در خصوص بارنامه حائز اهمیت است:
  1. بارنامه نشان دهنده این است که کالا یا بار برای حمل به مقصد تعیین شده به حمل کننده، تحویل داده شده است، و ضوابطی که حمل و نقل، طبق آن انجام می شود را با جزئیات و یا با اشاره به مرجع آن نام می برد.
  2. نشان دهنده این است که حمل کننده بار را تحویل گرفته است.
  3. سند مالکیت کالا، سندی است که طبق آن به دارنده آن اجازه داده می شود، بعد از رسیدن کامیون به مقصد، بار را از حمل کننده تحویل بگیرد. همچنین، بارنامه به دارنده آن اجازه می دهد تحت ضوابط قرارداد حمل، در صورت فقدان کالا یا آسیب دیدن آن، ادعای خسارت کند. طبق قانون، مالکیت بارنامه برابر است با مالکیت کالا. یعنی دارنده آن، مالک کالا شناخته می شود.
اگر بارنامه از نوع "Negotiable" باشد، یعنی قابل معامله و انتقال است و هر کس آن را داشته باشد، مالک کالا شناخته می شود. اگر از نوع"Non-negotiable" باشد، یعنی غیرقابل معامله و انتقال به دیگری است و معمولاً پشت نویسی شده و تنها یک مالک دارد که نام او ذکر شده است.
شیوه معمول این است که بارنامه در سه نسخه اصلی صادر می شود و در مقصد، تنها کافیست که دریافت کننده کالا، یک نسخه را که مربوط به اوست ارائه دهد. اگر بار به غیر از مقصد تعیین شده در بارنامه منتقل شود، هر سه نسخه اصلی بارنامه باید ارائه شود.
گاهی اتفاق می افتد که بارنامه به موقع به تخلیه نمی رسد. در مسیرهای کوتاه و مخصوصا در مورد محصولات کشاورزی این مشکل رایج است، زیرا ممکن است محصولات کشاورزی در حالی که در کامیون حمل می شوند، چندین بار فروخته شوند. در این وضعیت، حمل کننده هرگز نباید بار را بدون ارائه بارنامه تحویل دهد.
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایمن ترابر ابن یمین می باشد.    |    طراحی شده توسط رنگین کمان هنر